U bent hier

Inspectie service

Inspection service men

Uw inspectie aanvragen ⇣

De Stow inspection service brengt verborgen gebreken aan het licht!

Het belang van logistiek in het algemeen, en de snelheid waarmee tegenwoordig in een magazijn moet worden gewerkt, is zo hoog dat de controle van de goede staat, de perfecte geometrie en de stevigheid van opslagsystemen niet meer mag worden verwaarloosd.

Permanent en systematisch onderhoud

Systematisch onderhoud van palletstellingen is onontbeerlijk om ze veilig te houden. Een palletrek moet regelmatig worden gecontroleerd en doordacht worden gebruikt. Periodieke inspecties worden beter vastgelegd, en vervanging van vervormde onderdelen moet telkens na de inspectie uitgevoerd worden.

Kunnen aantonen dat uw magazijnstellingen correct en regelmatig worden onderhouden en zodoende veilig zijn, zal eveneens van cruciaal belang zijn indien het bij een ernstig ongeval komt tot een onderzoek naar de oorzaak. Veelal is een zoveelste handlingsfout op een reeds gebrekkig onderhouden installatie de oorzaak.

Naast de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zijn magazijnpersoneel om op regelmatige basis te waken over aangereden onderdelen of overbelasting van de installatie, is het sterk aan te raden de installatie te laten inspecteren door een getraind vakman.

De Stow inspection service!

  • Inspectie volgens lokale normen!
  • Eigen en gekwalificeerde inspecteurs!
  • Gedetailleerd inspectierapport!

De inspectie wordt uitgevoerd door een getraind inspecteur, en gebeurt maximaal om de 12 maanden. Na deze inspectie wordt een vakkundig verslag voorgelegd met de beschrijving van de algemene toestand van de installatie (vloer, gebruik, heftoestel, belasting), en een overzicht van de te nemen maatregelen, ingedeeld in risico-klasses afhankelijk van de ernst van de schade en de noodzaak van de reparatie.

De inspecteur kent immers de materialen, en zal op basis van een aantal objectieve en door de norm voorgeschreven criteria bepaalde vervormingen kunnen classifiseren en beoordelen (beschermingen, verankering, veiligheidspinnen, jukken en liggers).

Contacteer ons voor meer info!

Norm

Naast het opleggen van normen hoe opslagsystemen moeten worden geconcipieerd en berekend door de fabrikanten, beschrijft dezelfde Europese norm, de EN 15.635, ook duidelijk en expliciet de verantwoordelijkheden die de gebruiker van magazijnstellingen draagt bij het dagelijks gebruik er van.
Daar de rigiditeit van stellingen niet alleen een thema is bij het ontwerp, maar in sterke mate beïnvloed wordt door de gebruiksomstandigheden en het regelmatig onderhoud worden deze aspecten eveneens in de norm uitvoerig beschreven. Een regelmatige controle is duidelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Vele van de gebruikers echter zijn zich onbewust van verborgen gebreken. Een regelmatige en vakkundige controle van de stellingen is een must. Kleine mankementen die niet tijdig hersteld worden kunnen immers leiden tot hogere kosten nadien, of ernstige ongevallen indien volledig verwaarloosd.

Als goede huisvader maximaal risico’s en onnodige kosten vermijden, is immers de kerntaak van elke verantwoordelijke.

Risico’s verbonden aan opslagsystemen

Opslagsystemen zijn staalconstructies waarvan de gevaren vaak zeer zwaar worden onderschat door de gebruikers.

Een van de grootste risico’s is de instorting van de constructie zelf. Dergelijke installaties hebben namelijk te lijden onder een dubbele problematiek:

de structurele stijfheid wordt berekend met perfecte randvoorwaarden;
de achteloosheid van de gebruikers.

Achteloosheid van gebruikers

Een palletstelling mag er dan wel sterk en stevig uitzien door het massa-effect in beladen toestand, het is nochtans niet meer dan een vrijstaande staalconstructie waarvan de stabiliteit enkel wordt verzekerd door de stijfheid van de separate onderdelen, de deugdelijkheid van de verbindingen en de verankering in de vloer.
Om te garanderen dat de krachten en belastingen correct worden opgevangen en verdeeld, moeten de structuren hun nagenoeg perfecte algemene geometrie behouden van tijdens de opbouw, en moeten de onderdelen ervan hun initiële karakteristieken bewaren.

Welnu, alle stellingen ondergaan dagelijks tal van belastingen: plaatselijke impacts, schokken, wrijvingen door de heftruck of door pallets, duw- en trekkrachten uitgeoefend bij het laden, onzachte plaatsing van pallets, kleine aanrijdingen, enz.

Om al deze redenen zou het dus verbazen indien deze constructies lang in perfecte staat blijven. Door inwerking van die uitzonderlijke belastingen zullen ze geleidelijk vervormen, de geometrie verliezen die ze stabiel maakt en bijgevolg druppelsgewijs inboeten aan absorptie- en weerstandsvermogen. Zonder er echt acht op te slaan!

Inspectie aanvragen